Skęczniew woj . Wielkopolskie

Wspomnienia z lat 1855-1914, Geyer, Helena Anna Wiel

Chcę spróbować napisać historię mojego życia, chociaż przychodzi mi to dość trudno - pisała w 1914 roku Helena Anna Geyer, żona łódzkiego fabrykanta.

Spisywała wspomnienia w przededniu I wojny światowej. Przez kilkadziesiąt lat jej manuskrypt przechowywany był w rodzinnych zbiorach. Kilka lat temu wnuczka autorki, mieszkająca w Wiedniu Helena Alicja Tauschinsky, przekazała kopię wspomnień Muzeum Włókiennictwa, które mieści się w budynku fabryki Geyerów.

Autorka pochodziła z niemieckiej rodziny ziemiańskiej Weilów. Dzieciństwo spędziła w majątkach ziemskich Skęczniew i Gajówka. W 1873 r. wyszła za Gustawa Geyera, syna jednego z pierwszych łódzkich fabrykantów i przeniosła się do Łodzi. Było to - jak podkreśla - niezwykle szczęśliwe małżeństwo, choć los nie poskąpił im okrutnych doświadczeń. Gustaw zmarł w 1893 r., żona przeżyła go o 42 lata. W jej książce nie znajdzie się informacji o tym, co działo się poza domem, jak wyglądało miasto, co grano w teatrach. Geyerowa skupia się na życiu rodzinnym. Pisze o swoich troskach, kłopotach ze służbą, chorobach. Te osobiste wyznania w połączeniu z komentarzem Woźniaka tworzą interesującą opowieść o życiu burżuazji w końcu XIX w. Książkę uzupełnia komentarz językoznawczy Jorga Rieckego. Niemiecki lingwista analizuje tekst pod kątem użycia słów i budowania fraz, śledzi też wpływ "Lodzer Deutsch" na język Heleny Geyer.